Project info

  • Khách hàng: Đỗ Thành Tâm
  • Địa chỉ: Sunrise City, Q7, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất
  • Diện tích: 120m²
  • Year: 2017