Project info

  • Khách hàng: Trịnh Quốc Mai Khôi
  • Địa chỉ: Lakeview, Q.2, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất và thi công trọn gói
  • Diện tích: 347m²
  • Year: 2018