Project info

  • Khách hàng: Sun Hotel
  • Địa chỉ: Quận 1, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 150m²
  • Year: 2019