Project info

  • Khách hàng: Khách sạn A25
  • Địa chỉ: 277 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 1200m²
  • Năm: 2023