Project info

  • Khách hàng: Công ty CP Đầu Tư Dịch Vụ Thái Dương Xanh
  • Địa chỉ: 230 Võ Nguyễn Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 585m²
  • Năm: 2023