Project info

  • Khách hàng: Poshanu Resort
  • Địa chỉ: Hàm Tiến, TP Phan Thiết
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất
  • Year: