Project info

  • Khách hàng: Khách sạn 15 tầng White Snow
  • Địa chỉ: Lô B2, 4.05, B2.4.06 Nguyễn Văn Linh (Nối dài) Q. Hải Châu, Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Year: