Project info

  • Khách hàng: Khách sạn Vĩnh Hưng
  • Địa chỉ: 121 Bà Triệu, Phường Minh An, TP.Hội An
  • Hạng mục: Thiết kế cải tạo kiến trúc
  • Year: