Project info

  • Khách hàng: Furama Resort
  • Địa chỉ: 68 Hồ Xuân Hương, Bắc Mỹ An, Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thiết kế cải tạo nội thất Ocean Suite King Bedded
  • Year: