Project info

  • Khách hàng: Shanghai Hotel
  • Địa chỉ: Svay Rieng, Cambodia
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Year: