Kiến trúc, nội thất & xây dựng

Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng, với hàng trăm công trình thiết kế và thi công mỗi năm, luôn mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Xem tất cả
Trọn gói đ/m²
299,000
Công trình dân dụng Khách sạn, Resort

399,000
Bar, cafe, nhà hàng
Công trình dưới 120m²
Phong cách cổ điển

199,000
Sân vườn, Cảnh quan
Tư vấn thiết kế nhanh

Bảng vẽ KT, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Kiến trúc đ/m²
199,000
Công trình dân dụng Khách sạn, Resort

299,000
Bar, cafe, nhà hàng
Công trình dưới 120m²
Phong cách cổ điển

199,000
Sân vườn, Cảnh quan
Tư vấn thiết kế nhanh

Bảng vẽ Kiến trúc

Kết cấu (none: cải tạo)

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Nội thất đ/m²
199,000
Công trình dân dụng Khách sạn, Resort

299,000
Bar, cafe, nhà hàng
Công trình dưới 120m²
Phong cách cổ điển

199,000
Sân vườn, Cảnh quan
Tư vấn thiết kế nhanh

Bảng vẽ 3D nội thất

M&E

Giám sát tác giả

.

Hầm nhân hệ số 1.9

Bán hầm nhân hệ số 1.7

Mái hệ số 0.5

*Giá chưa cọc, cừ tràm

Trọn gói đ/m²
299,000
Công trình dân dụng Khách sạn, Resort

399,000
Bar, cafe, nhà hàng
Công trình dưới 120m²
Phong cách cổ điển

199,000
Sân vườn, Cảnh quan
Tư vấn thiết kế nhanh

Bảng vẽ KT, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Kiến trúc đ/m²
199,000
Công trình dân dụng Khách sạn, Resort

299,000
Bar, cafe, nhà hàng
Công trình dưới 120m²
Phong cách cổ điển

199,000
Sân vườn, Cảnh quan
Tư vấn thiết kế nhanh

Bảng vẽ Kiến trúc

Kết cấu (none: cải tạo)

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Nội thất đ/m²
199,000
Công trình dân dụng Khách sạn, Resort

299,000
Bar, cafe, nhà hàng
Công trình dưới 120m²
Phong cách cổ điển

199,000
Sân vườn, Cảnh quan
Tư vấn thiết kế nhanh

Bảng vẽ 3D nội thất

M&E

Giám sát tác giả

.

Hầm nhân hệ số 1.9

Bán hầm nhân hệ số 1.7

Mái hệ số 0.5

*Giá chưa cọc, cừ tràm

Trọn gói đ/m²
299,000
Công trình dân dụng Khách sạn, Resort

399,000
Bar, cafe, nhà hàng
Công trình dưới 120m²
Phong cách cổ điển

199,000
Sân vườn, Cảnh quan
Tư vấn thiết kế nhanh

Bảng vẽ KT, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Nội thất đ/m²
199,000
Công trình dân dụng Khách sạn, Resort

299,000
Bar, cafe, nhà hàng
Công trình dưới 120m²
Phong cách cổ điển

199,000
Sân vườn, Cảnh quan
Tư vấn thiết kế nhanh

Bảng vẽ 3D nội thất

M&E

Giám sát tác giả

.

Kiến trúc đ/m²
199,000
Công trình dân dụng Khách sạn, Resort

299,000
Bar, cafe, nhà hàng
Công trình dưới 120m²
Phong cách cổ điển

199,000
Sân vườn, Cảnh quan
Tư vấn thiết kế nhanh

Bảng vẽ Kiến trúc

Kết cấu (none: cải tạo)

Hồ sơ xin phép xây dựng

Giám sát tác giả

Hầm nhân hệ số 1.9

Bán hầm nhân hệ số 1.7

Mái hệ số 0.5

*Giá chưa cọc, cừ tràm

Bảng chi phí tư vấn BIM để thực hiện các công việc: Mô hình hóa và phối hợp đa bộ môn từ thiết kế truyền thống 2D cho một số bước thiết kế.

Đơn vị tính: triệu đồng

Ghi chú:

  • Chi phí tư vấn BIM tại bảng trên đây xác định cho công việc tư vấn BIM được lập lần đầu trong từng bước thiết kế. Trường hợp sử dụng lại sản phẩm tư vấn BIM của bước thiết kế trước thì chi phí tư vấn BIM ở bước tiếp theo điều chỉnh giảm với hệ số k= 0,6.
  • Quy mô chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) để xác định chi phí tư vấn BIM trong bước thiết kế cơ sở xác định trong sơ bộ tổng mức đầu tư của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt hoặc ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện.
  • Quy mô chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) để xác định chi phí tư vấn BIM trong bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công xác định trong tổng mức đầu tư được duyệt,
Tạo hợp đồng