Project info

  • Khách hàng: Mimi
  • Địa chỉ: Lý Tự Trọng, Q.1, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích:
  • Year: 2020