Kiến trúc, nội thất & xây dựng

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành kiến trúc, nội thất và xây dựng, với hàng trăm khách hàng mỗi năm, Wonder là một công ty danh tiếng và đáng tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng tư nhân và doanh nghiệp.

Xem tất cả
Trọn gói đ/m²
299,000
Công trình dân dụng Khách sạn, Resort
399,000 Bar, cafe, nhà hàng Công trình dưới 120m² Phong cách cổ điển 199,000 Sân vườn, Cảnh quan Tư vấn thiết kế nhanh

Bảng vẽ KT, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Kiến trúc đ/m²
199,000
Công trình dân dụng Khách sạn, Resort
299,000 Bar, cafe, nhà hàng Công trình dưới 120m² Phong cách cổ điển 299,000 Chiếu sáng trang trí (Lighting decor)

Bảng vẽ Kiến trúc

Kết cấu (none: cải tạo)

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Nội thất đ/m²
199,000
Công trình dân dụng Khách sạn, Resort
299,000 Bar, cafe, nhà hàng Công trình dưới 120m² Phong cách cổ điển 10tr/sp Thiết kế mẫu sản phẩm (Customize design)

Bảng vẽ 3D nội thất

M&E

Giám sát tác giả

.

Hầm nhân hệ số 1.9

Bán hầm nhân hệ số 1.7

Mái hệ số 0.5

*Giá chưa cọc, cừ tràm

Trọn gói đ/m²
299,000
Công trình dân dụng Khách sạn, Resort
399,000 Bar, cafe, nhà hàng Công trình dưới 120m² Phong cách cổ điển 199,000 Sân vườn, Cảnh quan Tư vấn thiết kế nhanh

Bảng vẽ KT, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Kiến trúc đ/m²
199,000
Công trình dân dụng Khách sạn, Resort
299,000 Bar, cafe, nhà hàng Công trình dưới 120m² Phong cách cổ điển 299,000 Chiếu sáng trang trí (Lighting decor)

Bảng vẽ Kiến trúc

Kết cấu (none: cải tạo)

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Nội thất đ/m²
199,000
Công trình dân dụng Khách sạn, Resort
299,000 Bar, cafe, nhà hàng Công trình dưới 120m² Phong cách cổ điển 10tr/sp Thiết kế mẫu sản phẩm (Customize design)

Bảng vẽ 3D nội thất

M&E

Giám sát tác giả

.

Hầm nhân hệ số 1.9

Bán hầm nhân hệ số 1.7

Mái hệ số 0.5

*Giá chưa cọc, cừ tràm

Trọn gói đ/m²
299,000
Công trình dân dụng Khách sạn, Resort
399,000 Bar, cafe, nhà hàng Công trình dưới 120m² Phong cách cổ điển 199,000 Sân vườn, Cảnh quan Tư vấn thiết kế nhanh

Bảng vẽ KT, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Nội thất đ/m²
199,000
Công trình dân dụng Khách sạn, Resort
299,000 Bar, cafe, nhà hàng Công trình dưới 120m² Phong cách cổ điển 10tr/sp Thiết kế mẫu sản phẩm (Customize design)

Bảng vẽ 3D nội thất

M&E

Giám sát tác giả

.

Kiến trúc đ/m²
199,000
Công trình dân dụng Khách sạn, Resort
299,000 Bar, cafe, nhà hàng Công trình dưới 120m² Phong cách cổ điển 299,000 Chiếu sáng trang trí (Lighting decor)

Bảng vẽ Kiến trúc

Kết cấu (none: cải tạo)

Hồ sơ xin phép xây dựng

Giám sát tác giả

Hầm nhân hệ số 1.9

Bán hầm nhân hệ số 1.7

Mái hệ số 0.5

*Giá chưa cọc, cừ tràm

Hạng mục Hệ số
Sàn
Sàn có mái che (Gồm ban công) 1
Sàn không có mái che 0.5
Sân thượng 0.5
Mái
Mái bằng 0.5
Mái xiên 0.7
Hầm
Hầm sâu từ 1.0 m đến 1.3 m 1.5
Hầm sâu từ 1.3 m đến 1.7 m 1.7
Hầm sâu từ 1.7 m đến 2.0 m  2
Hầm sâu lớn hơn 2 mét 2.5
Móng
Móng cọc – chưa bao gồm cọc 0.35
Móng đơn 0.35
Móng băng 0.5
Móng bè 1
Sân
Sân có tường bao che 0.7
Sân không có tường bao che 0.5