Căm xe (Xylia Xylocarpa)

Óc chó (Walnut)

1.310.000

Gỗ Tếch (Teak)

1.100.000
1.100.000

Len nẹp - phụ kiện

Len nẹp - phụ kiện

Nẹp inox cao cấp (vnd/m²)

150.000

Len nẹp - phụ kiện

Len Solid (vnd/m²)

210.000