Panasonic

Bộ công tắc và ổ cắm Panasonic

Bộ công tắc – Có đèn báo

4.100.000
2.050.000
3.400.000
1.370.000
2.750.000
800.000

Mặt đậy Gen-X

Ổ cắm, phích cắm Panasonic

Mặt ngang 3 thiết bị Panasonic (vnd/cái)

490.000

Ổ cắm, phích cắm Panasonic

Mặt ngang 6 thiết bị Panasonic (vnd/cái)

920.000

BS – Type Gen-X

Chuông cửa

Ổ cắm, phích cắm Panasonic

Chuông điện Panasonic (vnd/cái)

184.000
107.000

Chuyên dùng cho khách sạn

Quạt hút

670.000
620.000
570.000
730.000
660.000

Quạt hút Panasonic thông dụng

Quạt hút mini 8W Panasonic (vnd/cái)

250.000
3.095.000
2.950.000
2.860.000
2.305.000
12.500.000

Quạt hút Panasonic thông dụng

Quạt hút công nghiệp 161W Panasonic (vnd/cái)

9.600.000

Quạt hút Panasonic thông dụng

Quạt hút công nghiệp 88W Panasonic (vnd/cái)

7.550.000

Quạt hút Panasonic thông dụng

Quạt hút công nghiệp 59W Panasonic (vnd/cái)

6.150.000

Quạt hút Panasonic thông dụng

Quạt hút công nghiệp 39W Panasonic (vnd/cái)

4.450.000
5.990.000
1.510.000

Tủ điện

1.430.0002.992.000
1.265.0002.695.000
1.100.0002.497.000

Cầu dao

Xem tất cả cầu dao

Công tắc đồng hồ

Ổ cắm, phích cắm Panasonic

Mặt kín đôi Panasonic (vnd/cái)

34.000
109.000
1.730.0001.830.000
160.000199.000
65.00085.000

Công tắc đồng hồ

Nút trống (vnd/cái)

9.900
42.000

Công tắc đồng hồ

Công tắc E 250VAC-16A (vnd/cái)

170.000

Công tắc đồng hồ

Công tắc đôi 250VAC-10A (vnd/cái)

130.000

Công tắc đồng hồ

Công tắc đơn 250VAC-16A (vnd/cái)

11.000

Ổ cắm, phích cắm Panasonic

1.200.000
419.000

Ổ cắm, phích cắm Panasonic

Ổ cắm TV Panasonic (vnd/cái)

65.000

Ổ cắm, phích cắm Panasonic

Mặt kín đôi Panasonic (vnd/cái)

34.000

Ổ cắm, phích cắm Panasonic

Ổ cắm data CAT6 Panasonic (vnd/cái)

269.000

Ổ cắm, phích cắm Panasonic

Ổ cắm data CAT5 Panasonic (vnd/cái)

223.000

Ổ cắm, phích cắm Panasonic

Ổ cắm HDMI Panasonic (vnd/cái)

710.000

Ổ cắm, phích cắm Panasonic

Ổ ắm data CAT6 Panasonic (vnd/cái)

223.000

Ổ cắm, phích cắm Panasonic

Ổ ắm data CAT5 Panasonic (vnd/cái)

187.000

Xem tất cả ổ cắm, phích cắm

Tủ điện và phụ kiện Panasonic

30.000
8.000
6.000
16.000
10.500

Phụ kiện Panasonic

Hộp âm đôi Panasonic (vnd/cái)

10.500
88.000
88.000
88.000

Thiết bị Panasonic khác

Hộp nối dùng cho HB Panasonic (vnd/cái)

7.000

Thiết bị Panasonic khác

Hộp âm cho CB tép Panasonic (vnd/cái)

21.000

Thiết bị Panasonic khác

Mặt kín đôi Panasonic (vnd/cái)

26.000

Thiết bị Panasonic khác

Hộp nối dây Panasonic (vnd/cái)

62.000

Thiết bị Panasonic khác

Hộp nối dây Panasonic (vnd/cái)

27.000

Thiết bị Panasonic khác

Hộp nối dây Panasonic (vnd/cái)

22.000

Thiết bị Panasonic khác

Hộp nối dây Panasonic (vnd/cái)

35.000

Thiết bị Panasonic khác

Hộp nối đôi Panasonic (vnd/cái)

15.000

Thiết bị Panasonic khác

Hộp nối đơn Panasonic (vnd/cái)

10.000
14.700

Thiết bị Panasonic khác

Cầu chì Panasonic (vnd/cái)

14.500

Thiết bị Panasonic khác

Đèn báo màu đỏ Panasonic (vnd/cái)

15.500

Thiết bị Panasonic khác

Đèn báo màu xanh Panasonic (vnd/cái)

155.000

Thiết bị Panasonic khác

Đèn báo màu xám Panasonic (vnd/cái)

15.500

Thiết bị Panasonic khác

Đầu cót Panasonic (vnd/cái)

3.000
20.00039.000
20.00039.000

Thiết bị điện Panasonic khác

Schneider

Công tắc, ổ cắm Schneider