Sơn Dulux EasyClean

Hồng cam sáng tạo

Vàng chanh năng lượng

Xanh lá tươi mát

Xanh dương thông thái