PHỤ KIỆN IMUNDEX

PHỤ KIỆN CỬA

BẢN LỀ

Bản lề cửa Imundex

Bản lề bi kích thước nhỏ

91.000160.000

Bản lề cửa Imundex

Bản lề bi kích thước lớn

137.000205.000

Bản lề cửa Imundex

Bản lề bi mạ PVD

178.000205.000

Bản lề cửa Imundex

Bản lề bi bề mặt đen mờ

178.000205.000

Bản lề cửa Imundex

Bản lề âm dương

99.500108.500

Bản lề cửa Imundex

Bản lề nâng hạ

136.000

Bản lề cửa Imundex

Bản lề cối

185.000

Bản lề cửa Imundex

Bản lề bật 1 chiều

160.000

Bản lề cửa Imundex

Bản lề bật 2 chiều

310.000

Bản lề cửa Imundex

Bản lề âm

225.000375.000
519.000717.000

TAY NẮM

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

945.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

997.0001.220.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

975.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

987.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

945.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

945.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

945.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

997.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

945.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

1.165.0001.410.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

870.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

970.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

395.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

970.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

525.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

975.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

260.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

260.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

260.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

535.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

505.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

505.000950.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt tiêu chuẩn

505.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt đặc

780.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt đặc

670.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt đặc

665.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt đặc

750.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt đặc

654.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt đặc

750.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt đặc

690.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt đặc

754.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt đặc

600.000840.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt đặc

950.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm tròn 2 đầu chìa

310.000330.000
225.000285.000
200.000210.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm tròn 2 đầu trơn

210.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm tròn 1 đầu chìa

215.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm gạt 1 đầu vặn

519.000

Phụ kiện Imundex

Khóa cóc đôi

247.000

Phụ kiện Imundex

Khóa cóc đơn

THÂN KHÓA, RUỘT KHÓA

293.000457.000
334.000510.000

Phụ kiện Imundex

Thân khóa con lăn

385.000
284.000
350.000
335.000

Phụ kiện Imundex

Thân khóa chốt chết

307.000

Phụ kiện Imundex

Thân khóa chốt chết

155.000

Phụ kiện Imundex

Chốt bật nhanh

120.000

Phụ kiện Imundex

Ruột khóa 2 đầu chìa

215.000260.000
295.000315.000
270.000295.000
240.000285.000
273.000315.000

Phụ kiện Imundex

Ruột khóa 1 đầu vặn ovan

216.000285.000
220.000240.000

Phụ kiện Imundex

Ruột khóa 1 đầu chìa

168.000207.000

TAY ĐẨY HƠI

Phụ kiện Imundex

Tay đẩy hơi gắn nổi

541.000890.000

Phụ kiện Imundex

Tay đẩy hơi gắn nổi

1.570.000

Phụ kiện Imundex

Tay đẩy hơi gắn nổi

690.0001.060.000

Phụ kiện Imundex

Tay đẩy hơi gắn nổi

1.580.000

Phụ kiện Imundex

Tay đẩy hơi gắn nổi

2.050.000

Phụ kiện Imundex

Tay đẩy hơi gắn nổi

3.150.000

Phụ kiện Imundex

Tay đẩy hơi gắn nổi

1.750.000

Phụ kiện Imundex

Tay đẩy hơi gắn nổi

980.000

Phụ kiện Imundex

Tay đẩy hơi gắn âm

1.420.000

Phụ kiện Imundex

Tay đẩy hơi gắn âm

1.420.000

ACCESSORIES

Accessories cửa Imundex

Chặn cửa nam châm

87.000

Accessories cửa Imundex

Chặn cửa gắn sàn

56.000105.000

Accessories cửa Imundex

Chặn cửa gắn tường

112.000

Accessories cửa Imundex

Chặn cửa gắn tường

84.000

Accessories cửa Imundex

Chặn cửa gắn tường

59.00086.000

Accessories cửa Imundex

Chặn cửa nam châm

155.000

Accessories cửa Imundex

Chặn cửa

54.000

Accessories cửa Imundex

Chân chống cửa

93.000

Accessories cửa Imundex

Chặn cửa trên khung

145.000

Accessories cửa Imundex

Mắt quan sát

66.00070.000

Accessories cửa Imundex

Chốt an toàn

120.000199.000

Accessories cửa Imundex

Xích cửa

145.000

Accessories cửa Imundex

Xích cửa

155.000

Accessories cửa Imundex

Chốt an toàn

105.000

Accessories cửa Imundex

Nắp chắn bụi cho chốt âm

59.000105.000

Accessories cửa Imundex

Chốt âm

112.000265.000

Accessories cửa Imundex

Chốt âm tự động

380.000

Accessories cửa Imundex

Chốt âm cửa sắt

208.000230.000

Accessories cửa Imundex

Chốt cửa vệ sinh

287.000

Accessories cửa Imundex

Chốt cửa vệ sinh

162.000

Accessories cửa Imundex

Chốt cửa vệ sinh

183.000

Accessories cửa Imundex

Chốt cửa vệ sinh

275.000

Accessories cửa Imundex

Tay nắm âm cho cửa trượt

62.000108.000

Accessories cửa Imundex

Tay nắm âm cho cửa trượt

87.000152.000

Accessories cửa Imundex

Tay nắm âm cho cửa trượt

89.000156.000

Accessories cửa Imundex

Tay nắm âm cho cửa trượt

87.000152.000

Accessories cửa Imundex

Bảng kéo – đẩy

231.000272.000

Accessories cửa Imundex

Tay nắm kéo âm cửa

197.000

Accessories cửa Imundex

Tay nắm kéo âm cửa

197.000

Accessories cửa Imundex

Nắp chụp ruột khóa

45.000

PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT

Accessories cửa trượt Imundex

Bộ phụ kiện cửa trượt 80kgs

1.030.000

Accessories cửa trượt Imundex

Bộ phụ kiện cửa trượt 120kgs

1.077.000

Accessories cửa trượt Imundex

Bộ phụ kiện cửa trượt 160kgs

3.537.500

Accessories cửa trượt Imundex

Bộ phụ kiện cửa trượt 200kgs

3.637.500
4.250.000

Accessories cửa trượt Imundex

Thanh chắn bụi tự động

750.000

Accessories cửa trượt Imundex

Bộ phụ kiện cửa kính trượt 100kg

4.440.000

Accessories cửa trượt Imundex

Bộ phụ kiện cửa kính trượt 100kg

5.700.000

PHỤ KIỆN DÀNH CHO HỆ TỦ BẾP

RAY HỘP, RAY ÂM, RAY BI

Phụ kiện Imundex

Ray âm giảm chấn 25Kgs

190.000230.000

Phụ kiện Imundex

Ray âm giảm chấn 30Kgs

270.000310.000

Phụ kiện Imundex

Ray bi giảm chấn 35Kgs

200.000240.000

Phụ kiện Imundex

Ray bi không giảm chấn 45Kgs

80.000120.000

ACCESSORIES

Accessories bếp Imundex

Kệ góc xoay Magic Corner

7.600.000

Accessories bếp Imundex

Kệ góc xoay Swing Tray

8.300.000

Accessories bếp Imundex

Kệ góc xoay 180° Arean

3.600.000

Accessories bếp Imundex

Kệ đồ khô cánh mở 6 tầng 40kg

12.500.000

Accessories bếp Imundex

Kệ đồ khô cánh mở 6 tầng 60kg

17.200.000

Accessories bếp Imundex

Kệ đồ khô cánh kéo 6 tầng 60kg

11.300.000
2.570.0002.820.000
2.820.0003.100.000
3.290.0003.950.000
2.860.0003.530.000
2.220.0002.580.000
2.450.0002.920.000
2.220.0002.580.000
2.450.0002.920.000
2.420.000

Accessories bếp Imundex

Tấm lót hộc tủ

267.000385.000

Accessories bếp Imundex

Phụ kiện tủ bếp trên

5.100.0005.300.000

Accessories bếp Imundex

Giá úp chén dĩa

1.500.0002.100.000

Accessories bếp Imundex

Khay đựng chén dĩa

555.000615.000

Accessories bếp Imundex

Thùng rác 35L/42L/70L

1.870.0002.630.000

Accessories bếp Imundex

Thùng rác 36L

2.440.000

Accessories bếp Imundex

Thùng rác 70L

3.440.000

Accessories bếp Imundex

Thùng rác 12L

1.140.000

Accessories bếp Imundex

Bộ khay chia cho ray hộp

2.000.000

Accessories bếp Imundex

Bộ khay chia cho ray hộp

2.300.000

Accessories bếp Imundex

Bộ khay chia cho ray hộp

2.720.000

Accessories bếp Imundex

Bộ khay chia cho ray hộp

2.720.000

Accessories bếp Imundex

Khay chia cho tủ bếp

280.000

Accessories bếp Imundex

Khay chia cho tủ bếp

322.000

Accessories bếp Imundex

Khay chia cho tủ bếp

357.000

Accessories bếp Imundex

Khay chia cho tủ bếp

391.000

Accessories bếp Imundex

Thanh nối khay chia

8.0008.700

Accessories bếp Imundex

Khay chia cho tủ bếp

234.000

Accessories bếp Imundex

Khay chia cho tủ bếp

257.000

Accessories bếp Imundex

Khay chia cho tủ bếp

292.000

Accessories bếp Imundex

Khay chia cho tủ bếp

328.000

Accessories bếp Imundex

Khay chia cho tủ bếp

386.000

Accessories bếp Imundex

Khay chia cho tủ bếp

432.000

Accessories bếp Imundex

Len chân bếp

430.000860.000

Accessories bếp Imundex

Chân tủ bếp

8.0008.500

Accessories bếp Imundex

Chân tủ bếp

27.000

Accessories bếp Imundex

Móc treo tủ

9.500

TAY NẮM TỦ, KHUNG NHÔM

Phụ kiện Imundex

Tay nắm quả nắm

21.00027.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm âm

65.00075.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm âm

77.500

Phụ kiện Imundex

Tay nắm tủ

143.000178.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm tủ

218.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm tủ

118.000198.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm tủ

103.000130.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm tủ

98.000124.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm tủ

152.000332.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm tủ

74.000230.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm tủ

74.000230.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm tủ dạng thanh nhôm

420.000480.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm tủ

330.000395.000

Phụ kiện Imundex

Tay nắm tủ

330.000395.000
890.000

PHỤ KIỆN DÀNH CHO TỦ QUẦN ÁO

Accessories tủ quần áo Imundex

Khay nữ trang

3.100.000

Accessories tủ quần áo Imundex

Khay nữ trang

3.800.000

Accessories tủ quần áo Imundex

Rổ quần áo thép

2.560.000

Accessories tủ quần áo Imundex

Rổ quần áo nhựa PVC

2.700.000

Accessories tủ quần áo Imundex

Rổ quần áo kim loại

2.100.000

Accessories tủ quần áo Imundex

Giá treo quần đơn giản

1.980.000

Accessories tủ quần áo Imundex

Giá treo quần với hộp đa năng

3.870.000

Accessories tủ quần áo Imundex

Giá treo quần với khay đa năng

2.320.000

Accessories tủ quần áo Imundex

Giá treo quần với rổ đa năng

2.250.000

Accessories tủ quần áo Imundex

Giá treo quần áo

900.000

Accessories tủ quần áo Imundex

Giá treo cà vạt

900.000

Accessories tủ quần áo Imundex

Kệ quần áo 4 tầng

2.650.000

Accessories tủ quần áo Imundex

Giá để giày 4 tầng

2.430.000

Accessories tủ quần áo Imundex

Giá để giày 360 độ

8.600.000

Accessories tủ quần áo Imundex

Hộp an toàn

7.400.000

Accessories tủ quần áo Imundex

Bộ thanh treo tủ áo

1.320.000

Accessories tủ quần áo Imundex

Gương xoay cho thùng tủ áo

3.350.000

Accessories tủ quần áo Imundex

Thanh treo quần/áo

230.000

Accessories tủ quần áo Imundex

Thanh treo quần/áo

1.250.000

HỆ ĐÈN CHO TỦ BẾP VÀ TỦ QUẦN ÁO

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Đèn LED tròn

205.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Đèn LED tròn

180.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Đèn LED trang trí

1.355.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Đèn LED cho các đợt tủ

905.0001.000.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Đèn LED tròn

230.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Đèn LED tròn

180.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Đèn LED thanh lắp âm

500.0001.420.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Đèn LED cho kệ kính

355.000445.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Đèn LED cho các đợt tủ

865.000945.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Đèn LED ngăn kéo

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Đèn LED dây

870.0001.050.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Đèn LED thanh treo quần áo

980.0001.320.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Đèn LED thanh treo quần áo

615.000920.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Đèn LED thanh treo quần áo

725.0001.080.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Đèn LED phía dưới tủ treo

1.140.0001.435.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Đèn LED phía dưới tủ treo

785.000985.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Đèn LED thanh treo dụng cụ thông minh

7.250.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Nguồn đèn LED

355.000575.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Nguồn đèn LED

820.000995.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Cảm biến mở cửa đóng mở đèn

195.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Cảm biến gạt tay đóng mở đèn

195.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Cảm biến mở cửa đóng mở đèn

260.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Cảm biến cho 2 cửa, mở cửa đóng mở đèn

305.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Cảm biến cho 3 cửa, mở cửa đóng mở đèn

365.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Cảm biến chuyển động đóng mở đèn

260.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Công tắc tăng giảm độ sáng của đèn

275.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Cảm biến đóng mở đèn lắp phía sau gương

255.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Công tắc cơ mở cửa đóng mở đèn

75.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Công tắc đóng/mở

75.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Bộ chia nguồn điện

65.00080.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Dây nối dài

40.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Dây cấp nguồn cho LED dây

40.000

Hệ đèn tủ bếp và tủ quần áo Imundex

Nẹp chia dây điện

30.000