PHỤ KIỆN HETTICH

GIẢI PHÁP TỦ BẾP TRÊN

Giải pháp tủ bếp trên Hettich

Tay nâng HK

1.750.000

Giải pháp tủ bếp trên Hettich

Tay nâng HF

2.250.000

Giải pháp tủ bếp trên Hettich

Hệ thống cột động cơ điện Legamove

13.500.000

Giải pháp tủ bếp trên Hettich

Pittong hơi

140.000

Giải pháp tủ bếp trên Hettich

Hệ trượt cánh xếp cho tủ bếp 4 cánh

1.400.000

Giải pháp tủ bếp trên Hettich

Hệ trượt cánh cho tủ bếp

4.600.000

Giải pháp tủ bếp trên Hettich

Bộ phụ kiện cửa trượt phẳng mặt Inline XL

31.000.000

PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT

2.700.0002.780.000
3.400.000
3.600.000
7.000.000

Phụ kiện cửa trượt Hettich

Bộ phụ kiện cửa trượt Topline 27 cho 2 cánh

2.070.000
8.000.000
4.000.000
2.340.000
1.400.000

Phụ kiện cửa trượt Hettich

Tay nắm nhôm cho cửa trượt

180.000

Phụ kiện cửa trượt Hettich

Thanh chặn tủ cho cửa trong

100.000

Phụ kiện cửa trượt Hettich

Thanh chặn tủ cho cửa ngoài

100.000

Phụ kiện cửa trượt Hettich

Thanh chặn chữ L cho cửa trong

125.000

Phụ kiện cửa trượt Hettich

Roong chắn bụi tự dính

125.000