HƯỚNG DẪN TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ

*Mỗi chi nhánh được cấp một tài khoản để truy cập website. Tài khoản được đăng nhập sẵn trên máy tính phòng tiếp khách

Bước 1: Tư vấn nắm ý khách
   – Tham khảo những dự án của công ty
   – Tham khảo thư viện mẫu có sẵn

Bước 2: Thiết kế, xây dựng và hoàn thiện
   – Tư vấn theo thứ tự có sẵn trên website từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Chọn sản phẩm, nhập thông số ước lượng (không cần chính xác), thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
  – Trong sản phẩm, chọn tùy chọn (nếu có), nhập thông số, thêm ghi chú (nếu có). Sau khi có kết quả, nhấp chọn “Add to cart” để thêm vào giỏ hàng.
  – Sau khi kết thúc chọn sản phẩm, nhấp vào “View cart” để kiểm tra. Nếu đúng, chọn “Proceed to checkout”. Nhập đầy đủ thông tin bảng “Billing details” của khách hàng. Kiểm tra lại thông tin cẩn thận và nhấp chọn “Place order”. Website đã tạo xong bảng báo giá.
  – Để xem và tải về bảng báo giá (định dạng PDF), truy cập vào Dashboard, tìm bảng báo giá cần xem, nhấp chọn “Download invoice (PDF)”.
Lưu ý:
  – Phải chọn phụ kiện kèm theo sản phẩm bếp.