Gói 2 Sao

ỐP TƯỜNG NGOÀI TRỜI

SƠN NGOẠI THẤT DULUX WEATHERSHIELD

Ốc đảo nhiệt đới

Sơn ngoại thất N.B.C White (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Crystal (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Swiss White (vnd/m²)

59.000

Ốc đảo nhiệt đới

Sơn ngoại thất Summer (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Fostoria Glass (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Smoke (vnd/m²)

59.000

Ốc đảo nhiệt đới

Sơn ngoại thất Sunset (vnd/m²)

59.000

Ốc đảo nhiệt đới

Sơn ngoại thất The Plaza (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Cappucino (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Purple Lint (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Designer Grey (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Veil (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Ancient Stone (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Evening Shadow (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Smoke Grey (vnd/m²)

59.000

THIẾT BỊ ĐIỆN

THIẾT BỊ VỆ SINH

Thiết bị vệ sinh

Sen tắm Inax Fliq (vnd/cái)

2.750.000

Thiết bị vệ sinh

Gương Inax Fliq (vnd/cái)

1.140.000

Thiết bị vệ sinh

Móc áo Inax Fliq (vnd/cái)

250.000
910.000