Gói 2 Sao

ỐP TƯỜNG NGOÀI TRỜI

SƠN NGOẠI THẤT DULUX WEATHERSHIELD

THIẾT BỊ ĐIỆN

THIẾT BỊ VỆ SINH

Thiết bị vệ sinh

Sen tắm Inax Fliq (vnd/cái)

2.750.000

Thiết bị vệ sinh

Gương Inax Fliq (vnd/cái)

1.140.000

Thiết bị vệ sinh

Móc áo Inax Fliq (vnd/cái)

250.000
910.000