Project info

  • Chủ đầu tư: Đinh Hà Ngọc Thu
  • Địa chỉ: Căn hộ Terra Royal