BỘ SƯU TẬP THIẾT BỊ VỆ SINH INAX

Inax FLIQ

3.820.000
1.530.000

Thiết bị vệ sinh

Gương Inax Fliq (vnd/cái)

1.140.000

Thiết bị vệ sinh

Sen tắm Inax Fliq (vnd/cái)

3.180.000
1.240.000

Inax Luxury

20.120.000
2.420.000
14.100.000

Thiết bị vệ sinh

Gương Inax Luxury (vnd/cái)

1.320.000

Thiết bị vệ sinh

Vòi lavabo Inax Luxury (vnd/cái)

5.850.000