Kohler bộ sưu tập cổ điển màu mạ crom – Option 1

8.786.250
9.875.250

Kohler bộ sưu tập cổ điển màu mạ crom – Option 2

6.558.750

Thiết bị vệ sinh

Móc áo Kohler Revival (vnd/cái)

4.331.250

Kohler bộ sưu tập cổ điển màu mạ crom – Option 3

6.509.250

Bộ sưu tập hiện đại màu mạ crom – Option 1

62.691.750
4.083.750
20.047.500