Project info

  • Chủ đầu tư: Vũ Thị Thu Phương
  • Địa chỉ: Quận 2
  • Hạng mục: Nội thất