Căm xe (Xylia Xylocarpa)

Óc chó (Walnut)

Gỗ Tếch (Teak)

Len nẹp - phụ kiện

Len nẹp - phụ kiện

Nẹp inox cao cấp 15x90x900 mm

150.000

Len nẹp - phụ kiện

Len Solid 15x90x1820 mm

210.000