Gỗ sồi (Oak)

Biệt thự bãi biển

Wilton Blue

Đương đại thành thị

Ancient Stone

Đương đại thành thị

Tropicana

Đương đại thành thị

Smoke

Đương đại thành thị

Purple Lint

Đương đại thành thị

Cappucino

Biệt thự bãi biển

Paradise

Biệt thự bãi biển

Blue Mistery

Tần bì (Ash)

Căm xe (Xylia Xylocarpa)

Ván sàn tự nhiên

Nẹp inox cao cấp 15x90x900 mm

150.000

Ván sàn tự nhiên

Len Solid 15x90x1820 mm

150.000

Ván sàn tự nhiên

Ván sàn căm xe 15x90x900 mm

840.000

Ván sàn tự nhiên

Ván sàn căm xe 15x90x750 mm

810.000

Ván sàn tự nhiên

Ván sàn căm xe 15x90x600 mm

780.000

Chò chỉ (Parashorea Chinensis)

Óc chó (Walnut)

Ván sàn tự nhiên

Nẹp inox cao cấp 15x90x900

150.000

Ván sàn tự nhiên

Len solid 15x90x1820

210.000

Ván sàn tự nhiên

Sàn Wallnut 15x90x900

1.310.000

Ván sàn tự nhiên

Sàn Wallnut 15x90x750

1.270.000

Ván sàn tự nhiên

Sàn Wallnut 15x90x600

1.230.000