BỘ SƯU TẬP THIẾT BỊ VỆ SINH INAX

Inax FLIQ

Thiết bị vệ sinh

Thoát sàn PBFV-110

580.000

Thiết bị vệ sinh

Vòi xịt rửa CFV-102M

360.000

Thiết bị vệ sinh

Giá, kệ, móc H-AC480V6

870.000

Thiết bị vệ sinh

Gương KF-5070VAC

725.000

Thiết bị vệ sinh

Vòi chậu và sen tắm BFV-81SEHC

11.330.000

Thiết bị vệ sinh

Vòi chậu và sen tắm V-312S

2.150.000

Thiết bị vệ sinh

Bồn cầu 2 khối AC-702VRN

3.560.000

Inax Extreme

Thiết bị vệ sinh

Móc áo KF-641V

290.000

Thiết bị vệ sinh

Thoát sàn PBFV-600

3.085.000

Thiết bị vệ sinh

Kệ xà phòng KF-644V

820.000

Thiết bị vệ sinh

Kệ đựng ly KF-543V

645.000

Thiết bị vệ sinh

Thanh treo khăn KF-545VW

1.170.000

Thiết bị vệ sinh

Thanh treo khăn KF-545VA

1.860.000

Thiết bị vệ sinh

Gương KF-6075VAR

1.090.000

Thiết bị vệ sinh

Chậu đặt bàn L-465V

1.860.000

Thiết bị vệ sinh

Bồn tiểu nam U-117V

1.075.000

Thiết bị vệ sinh

Bồn cầu 1 khối AC-1008VRN

10.550.000

Thiết bị vệ sinh

Ga thoát sàn Inax PBFV-120

635.000

Inax Luxury

Thiết bị vệ sinh

Móc áo KF-741V

375.000

Thiết bị vệ sinh

Hộp đựng giấy KF-846V

800.000

Thiết bị vệ sinh

Kệ xà phòng KF-744V

845.000

Thiết bị vệ sinh

Kệ đựng ly KF-843V

790.000

Thiết bị vệ sinh

Thanh treo khăn KF-645VW

1.525.000

Thiết bị vệ sinh

Thanh treo khăn KF-645VA

2.915.000

Thiết bị vệ sinh

Vòi lavabo LFV-8000SH2

4.015.000

Thiết bị vệ sinh

Bồn tiểu nam U-417V

3.980.000

Thiết bị vệ sinh

Thoát sàn PBFV-600

3.085.000

Thiết bị vệ sinh

Gương KF-6075VAR

1.090.000

Thiết bị vệ sinh

Chậu đặt bàn L-465V

1.860.000

Thiết bị vệ sinh

Bồn cầu 1 khối AC-2700VN

14.640.000

Thiết bị vệ sinh

Ga thoát sàn Inax PBFV-120

635.000