BỘ SƯU TẬP THIẾT BỊ VỆ SINH INAX

Inax FLIQ

Thiết bị vệ sinh

Bồn cầu 2 khối Inax Fliq

3.820.000

Thiết bị vệ sinh

Chậu treo tường Inax Fliq

1.530.000

Thiết bị vệ sinh

Gương Inax Fliq

1.140.000

Thiết bị vệ sinh

Sen tắm Inax Fliq

2.750.000

Thiết bị vệ sinh

Vòi chậu và sen tắm Inax Fliq

1.890.000

Thiết bị vệ sinh

Giá, kệ, móc Inax Fliq

910.000

Inax Extreme

Thiết bị vệ sinh

Kệ gương Inax Extreme

620.000

Thiết bị vệ sinh

Thanh treo khăn Inax Extreme

1.830.000

Thiết bị vệ sinh

Bồn cầu 1 khối Inax Extreme

10.870.000

Thiết bị vệ sinh

Bồn cầu 1 khối Inax Extreme

11.080.000

Thiết bị vệ sinh

Chậu đặt bàn Inax Luxury

1.950.000

Thiết bị vệ sinh

Bồn tắm Galaxy Inax Luxury

11.290.000

Thiết bị vệ sinh

Gương Inax Luxury

1.140.000

Thiết bị vệ sinh

Kệ đựng ly Inax Extreme

710.000

Thiết bị vệ sinh

Kệ xà phòng Inax Extreme

650.000

Thiết bị vệ sinh

Thanh treo khăn Inax Extreme

1.290.000

Thiết bị vệ sinh

Thanh treo khăn Inax Extreme

2.050.000

Thiết bị vệ sinh

Móc áo Inax Fliq

250.000

Inax Luxury

Thiết bị vệ sinh

Bồn cầu 1 khối Inax Luxury

15.370.000

Thiết bị vệ sinh

Chậu đặt bàn Inax Luxury

1.950.000

Thiết bị vệ sinh

Sen tắm nhiệt độ Inax Luxury

8.250.000

Thiết bị vệ sinh

Vòi lavabo Inax Luxury

5.300.000