THIẾT BỊ ĐIỆN

Panasonic

Bộ công tắc và ổ cắm Panasonic

Bộ công tắc – Có đèn báo

Bộ công tắc có đèn báo Gen-X

Bộ 6 công tắc Panasonic có đèn báo (vnd/bộ)

3.850.000

Bộ công tắc có đèn báo Gen-X

Bộ 3 công tắc Panasonic có đèn báo (vnd/bộ)

1.920.001

Bộ công tắc có đèn báo Gen-X

Bộ 5 công tắc Panasonic có đèn báo (vnd/bộ)

3.200.000

Bộ công tắc có đèn báo Gen-X

Bộ 2 công tắc Panasonic có đèn báo (vnd/bộ)

1.290.000

Bộ công tắc có đèn báo Gen-X

Bộ 4 công tắc Panasonic có đèn báo (vnd/bộ)

2.570.000

Bộ công tắc có đèn báo Gen-X

Bộ 1 công tắc Panasonic có đèn báo (vnd/bộ)

760.000

Mặt đậy Gen-X

BS – Type Gen-X

Chuông cửa

Chuông Panasonic thông dụng

Chuông điện Panasonic (vnd/cái)

170.000

Philips

Philips LED Pomero

Philips LED Thanh Ray

Wonder Philips LED light

Đèn Philips LED ST030T 8W (vnd/cái)

720.000
[/section]