Thiết bị điện khác

Bộ công tắc và ổ cắm Panasonic

Công tắc 1 chiều Halumie

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 2 công tắc nhỏ 1 chiều và Dimmer

331.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 2 công tắc trung 1 chiều

60.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 1 công tắc lớn 1 chiều

41.700

Công tắc 2 chiều Halumie

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 1 công tắc lớn 2 chiều

65.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 2 công tắc trung 2 chiều

108.700

Công tắc 2 tiếp điểm Halumie

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 2 công tắc nhỏ 2 tiếp điểm và Dimmer

462.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 2 công tắc nhỏ 2 tiếp điểm

322.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 1 công tắc nhỏ 2 tiếp điểm

172.700

Công tắc 4 chiều Halumie

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 1 công tắc nhỏ 4 chiều

262.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 2 công tắc nhỏ 4 chiều

502.700

Ổ cắm Halumie

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie LAN CAT6, Anten TV, Điện thoại

365.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 3 ổ cắm kép 2 lỗ tròn dẹp

124.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 2 ổ cắm 3 chấu kép

108.700

Bộ công tắc – Có đèn báo

Bộ công tắc có đèn báo Gen-X

WTEGP56572S-1-G – Bộ 6 công tắc có đèn báo

3.850.000

Bộ công tắc có đèn báo Gen-X

WTEGP53572S-1-G – Bộ 3 công tắc có đèn báo

1.920.001

Bộ công tắc có đèn báo Gen-X

WTEGP55582S-1-G – Bộ 5 công tắc có đèn báo

3.200.000

Bộ công tắc có đèn báo Gen-X

WTEGP52562S-1-G – Bộ 2 công tắc có đèn báo

1.290.000

Bộ công tắc có đèn báo Gen-X

WTEGP54562S-1-G – Bộ 4 công tắc có đèn báo

2.570.000

Bộ công tắc có đèn báo Gen-X

WTEGP51552S-1-G – Bộ 1 công tắc có đèn báo

760.000

Cầu giao thông dụng

Ố cắm âm đất

Quạt hút

Thiết bị điện khác