Thiết bị điện khác

Bộ công tắc và ổ cắm Panasonic

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 1 công tắc lớn 1 chiều

41.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 1 công tắc lớn 2 chiều

65.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

1 công tắc có đèn

258.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 1 LED Dimmer 1 chiều

697.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

TB118 (Bao gồm pin TB380N2457)

1.110.000

Bộ công tắc – Có đèn báo

Bộ công tắc có đèn báo Gen-X

WTEGP56572S-1-G – Bộ 6 công tắc có đèn báo

3.850.000

Bộ công tắc có đèn báo Gen-X

WTEGP53572S-1-G – Bộ 3 công tắc có đèn báo

1.920.001

Bộ công tắc có đèn báo Gen-X

WTEGP55582S-1-G – Bộ 5 công tắc có đèn báo

3.200.000

Bộ công tắc có đèn báo Gen-X

WTEGP52562S-1-G – Bộ 2 công tắc có đèn báo

1.290.000

Bộ công tắc có đèn báo Gen-X

WTEGP54562S-1-G – Bộ 4 công tắc có đèn báo

2.570.000

Bộ công tắc có đèn báo Gen-X

WTEGP51552S-1-G – Bộ 1 công tắc có đèn báo

760.000

Chuông cửa

Chuông Panasonic thông dụng

EBG888 – Chuông điện

170.000

Chuông Panasonic thông dụng

EGG331 – Nút nhấn chuông, kín nước

92.000

Chuyên dùng cho khách sạn

Chuyên dùng cho khách sạn Panasonic

Nút “Đừng làm phiền” và ‘xin dọn phòng’

300.700

Chuyên dùng cho khách sạn Panasonic

WEB5781WK

1.650.000

Thiết bị điện khác