Thiết bị điện khác

Bộ công tắc và ổ cắm Panasonic

Công tắc 1 chiều Halumie

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 2 công tắc nhỏ 1 chiều và Dimmer

331.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 2 công tắc trung 1 chiều

60.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 1 công tắc lớn 1 chiều

41.700

Công tắc 2 chiều Halumie

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 1 công tắc lớn 2 chiều

65.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 2 công tắc trung 2 chiều

108.700

Công tắc 2 tiếp điểm Halumie

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 2 công tắc nhỏ 2 tiếp điểm và Dimmer

462.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 2 công tắc nhỏ 2 tiếp điểm

322.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 1 công tắc nhỏ 2 tiếp điểm

172.700

Công tắc 4 chiều Halumie

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 1 công tắc nhỏ 4 chiều

262.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 2 công tắc nhỏ 4 chiều

502.700

Ổ cắm Halumie

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie LAN CAT6, Anten TV, Điện thoại

365.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 3 ổ cắm kép 2 lỗ tròn dẹp

124.700

Bộ công tắc Halumie phổ biến

Halumie 2 ổ cắm 3 chấu kép

108.700

Cầu giao thông dụng

Ố cắm âm đất

Máy bơm đẩy cao

Máy bơm đẩy cao Panasonic thông dụng

GP-350JXK-NV5

4.420.000

Máy bơm đẩy cao Panasonic thông dụng

GP-250JXK-NV5

2.990.000

Máy bơm đẩy cao Panasonic thông dụng

GP-200JXK-NV5

1.890.000

Máy bơm đẩy cao Panasonic thông dụng

GP-129JXK-NV5

1.490.000

Máy bơm tăng áp

Máy bơm Panasonic

A-130JTX

3.640.000

Máy bơm Panasonic

A-130JACK

2.540.000

Máy bơm Panasonic

A-200JAK

2.450.000

Máy bơm Panasonic

A-130JAK

2.110.000

Quạt hút

Tủ điện

Cảm ứng, báo cháy

Thiết bị điện khác