Xây dựng phần thô (VND/m²)

2.999.0003.599.000

Xóa
  • 99000 /m²
  • 99000 /m²
  • 99000 /m²

  Tổng diện tích sử dụng

  • 100

  Tổng diện tích sân thượng

  • 50

  Tổng diện tích mái

  • 50

  Tổng diện tích hầm

  • 150

  Tổng diện tích móng (Bằng diện tích xây dựng)

  • 35

  Tổng diện tích sân

  • 70