Xây dựng phần thô

2.999.0003.599.000

Clear
  • 99000 ₫/m²
  • 99000 ₫/m²
  • 99000 ₫/m²

  Tổng diện tích sử dụng

  • 100 ₫

  Tổng diện tích ô lấy sáng

  • 50 ₫

  Tổng diện tích hồ bơi

  • 160 ₫

  Tổng diện tích sân thượng

  • 50 ₫

  Tổng diện tích mái

  • 50 ₫

  Tổng diện tích hầm

  • 150 ₫

  Tổng diện tích móng (Bằng diện tích xây dựng)

  • 35 ₫

  Tổng diện tích sân

  • 70 ₫

  Sắt

  Xi măng

  • 0 ₫

  Gạch xây

  • 0 ₫

  Đá bê tông

  • 0 ₫

  Đá lăm le móng

  • 0 ₫

  Cát đổ bê tông

  Cát xây tô

  Bê tông

  • 0 ₫

  Ống nước

  • 0 ₫

  Dây điện

  Dây tín hiệu

  • 0 ₫

  Ống luồn dây

  • 0 ₫

  Ống ruột gà luồn dây điện trong dầm, tường

  • 0 ₫

  Thiết bị

  • 0 ₫

  Chống thấm cho hầm tự hoại

  • 0 ₫

  Chống thấm cho ban công, sân thượng, phòng vệ sinh, sàn mái