Sen tắm nóng lạnh GRAND A – TS324A/DGH108ZR

5.930.000

Danh mục: