fbpx

Cửa sổ mở hất Inax-Tostem (Awning window)

5.568.154

Giới hạn kích thước:

Giới hạn chiều rộng (W):   350mm – 790mm
Giới hạn chiều cao (H): 487mm – 1600mm