fbpx

Cửa sổ 4 cánh trượt Inax-Tostem (4 panels sliding window)

3.344.385

Giới hạn kích thước:

Giới hạn chiều rộng (W):   2240 – 4000 mm
Giới hạn chiều cao (H):  1190 – 1640 mm

Kính 8 li