fbpx

Cửa sổ 2 cánh trượt Inax-Tostem (2 panels sliding window)

3.189.191

Giới hạn kích thước:

Giới hạn chiều rộng (W):   600 – 2250 mm
Giới hạn chiều cao (H):  500 – 1650 mm

Kính 8 li