fbpx

Nguồn đèn LED

820.000995.000

Nguồn đèn công suất 36W có kích thước 188x55x18mm
Nguồn đèn công suất 48W và 60W có kích thước 212x55x22mm