fbpx

Cửa sổ Inax-Tostem WE-70 Cửa sổ mở hất

6.084.854

Giới hạn kích thước:

Giới hạn chiều rộng (W):   340mm – 790mm
Giới hạn chiều cao (H): 480mm – 1200mm