fbpx

Cửa sổ 4 cánh trượt Inax-Tostem (4 panels sliding window)

2.758.675

Giới hạn kích thước:

Giới hạn chiều rộng (W):   1400mm – 3200mm
Giới hạn chiều cao (H): 400mm – 1600mm