fbpx

Cửa sổ 2 cánh trượt Inax-Tostem (2 panels sliding window)

2.701.911

Giới hạn kích thước:

Giới hạn chiều rộng (W):   740mm – 1900mm
Giới hạn chiều cao (H): 400mm – 1500mm