Bóng led THx Module

Bóng led THx module

TH0205 – 7.5W

340.000

Bóng led THx module

TH0205d – 8W

380.000

Bóng led THx module

TH0307 – 8.5W

470.000

Bóng led THx module

TH0532 + LD0436x1-C1050 – 35W

1.870.000

Bóng led THx module

TH0520 – LD0425x1-C700 – 25W

1.410.000

Bóng led AR111

Bóng led MR16

Bóng led siêu mỏng GX53

Bóng led siêu mỏng GX53

LR2205 – 5W

280.000

Bóng led siêu mỏng GX53

LR3307 – 7W

330.000

Bộ đèn led ốp trần/tường Fonda (Ngoài trời)

Bộ đèn led ốp trần/tường Fonda (Ngoài trời)

F51100SM – 10.5W/110°

1.150.000

Bộ đèn led ốp trần/tường Fonda (Ngoài trời)

F51300SM – 10.5W/110°

1.150.000

Bộ đèn led chiếu điểm thanh trượt Modena

Sản phẩm thay thế hoàn hảo cho bóng đèn Metal 35W

Bộ đèn led chiếu điểm thanh trượt Modena

F25348TK – 19W

3.800.000

Bộ đèn led chiếu điểm thanh trượt Modena

F25343TK – 28W

5.890.000

Bộ đèn led âm trần dạng tròn Vito

Sản phẩm thay thế hoàn hảo cho bóng đèn Metal 70W

Bộ đèn led âm trần dạng tròn Vito

F29349RC – 45W/35°

5.410.000

Bộ đèn led âm trần dạng tròn Vito

F29249RC – 60W/35°

5.930.000

Bộ đèn led âm trần dạng tròn Carlo

Sản phẩm thay thế hoàn hảo cho bóng đèn Metal 35W

Bộ đèn led âm trần dạng tròn Carlo

F28343RC – 28W/35°

4.420.000

Bộ đèn pha led TOTT

Bộ đèn pha Led Tott

FFL70300v0 – 9.5W

490.000

Bộ đèn pha Led Tott

FFL70200v0 – 24W

740.000

Bộ đèn pha Led Tott

FFL70400v0 – 45W

1.150.000

Bộ đèn led Panel – Berto

Bộ đèn led panel Berto

F33400RCv1 – 39W

1.680.000

Bộ đèn led panel Berto

F33400RCv2 – 44W

1.930.000

Chóa đèn Zeki 50

Chóa đèn Zeki 50

F55752RC

240.000

Chóa đèn Zeki 50

F55852RC

350.000

Chóa đèn Zeki 50

F55952RC

500.000

Chóa đèn Zeki 111

Chóa đèn Zeki 111

F56353RC

480.000

Chóa đèn Zeki 111

F56453RC

800.000

Chóa đèn Zeki 111

F56553RC

1.100.000

Chóa đèn mắt ếch Abby

Chóa đèn mắt ếch ABBY

ABBY – F54952RC

238.000

Chóa đèn mắt ếch ABBY

ABBY – F55052RC

238.000

Bộ đèn cắm cỏ tích hợp Teka S

Bộ đèn cắm cỏ tích hợp TEKA S

F03500SP – 10W

1.200.000

Bóng đèn LED GU10

Bóng đèn LED GU10

LR4204.5 35H24D GU10 230V3

360.000

Chóa đèn chiếu điểm MOSAIC

Chóa đèn chiếu điểm MOSAIC

WF11517SM-BK LED-P1111

380.000

Chóa đèn chiếu điểm MOSAIC

F11517TA-6W

380.000

Bộ đèn led chiếu điểm Marco

Bộ đèn led chiếu điểm Marco

FTA70000v0+012D Φ50 x H164 mm

660.000

Bộ đèn led chiếu điểm Marco

FTA70000v0+024D Φ50 x H164 mm

660.000

Bộ đèn led chiếu điểm Marco

FTA70000v0+036D Φ50 x H164 mm

660.000

Bộ đèn led chiếu điểm Marco

FTA70100v0+012D Φ110 x H248 mm

1.830.000

Bộ đèn led chiếu điểm Marco

FTA70100v0+025D Φ110 x H248 mm

1.830.000

Bộ đèn led chiếu điểm Marco

FTA70100v0+045D Φ110 x H248 mm

1.830.000

Bộ đèn led chiếu điểm Marco

FTA70100v1+025D Φ110 x H248 mm

2.290.000

Bộ đèn led chiếu điểm Marco

FTA70100v1+045D Φ110 x H248 mm

2.290.000