Kohler bộ sưu tập cổ điển màu mạ crom – Option 1

Kohler bộ sưu tập cổ điển màu mạ crom – Option 2

Thiết bị vệ sinh

Lô giấy vệ sinh Revival 16141T

6.558.750

Thiết bị vệ sinh

Móc áo Revival 16146T

4.331.250

Kohler bộ sưu tập cổ điển màu mạ crom – Option 3

Thiết bị vệ sinh

Thanh trượt 80cm 8524T

6.509.250

Bộ sưu tập hiện đại màu mạ crom – Option 1