Kohler bộ sưu tập cổ điển màu mạ crom – Option 1

Thiết bị vệ sinh

Lô giấy vệ sinh Fairfax 12157T

2.846.250
3.069.000

Thiết bị vệ sinh

Đầu sen Katalyst Air 15990T-CL

9.875.250

Thiết bị vệ sinh

Vòi chậu rửa Fairfax 8657T

8.786.250

Kohler bộ sưu tập cổ điển màu mạ crom – Option 2

Thiết bị vệ sinh

Lô giấy vệ sinh Revival 16141T

6.558.750

Thiết bị vệ sinh

Móc áo Revival 16146T

4.331.250
10.865.250

Kohler bộ sưu tập cổ điển màu mạ crom – Option 3

2.920.000

Thiết bị vệ sinh

Thanh trượt 80cm 8524T

6.509.250
1.806.750

Bộ sưu tập hiện đại màu mạ crom – Option 1

Thiết bị vệ sinh

Móc áo đôi Avid 97500T

4.083.750

Thiết bị vệ sinh

Khay treo khăn 24″ Avid 97497T

20.047.500
62.691.750

Bộ sưu tập hiện đại màu mạ crom – Option 2

7.524.000