Equiton-logo

EQUITONE – vật liệu ốp ngoài hàng đầu được sản xuất tại Châu Âu từ những năm 1950. Thành phần chính là xi măng, các khoán chất và một hệ sợi cellulose có thể nhìn thấy được, đã tạo nên 1 loại vật liệu trang trí ốp ngoài vô cùng bền bỉ với thời gian, cứng cáp, đồng màu và rất nhẹ. Không đơn thuần là vật liệu ốp ngoài trang trí, EQUITONE giúp công trình của bạn chống nóng khi mùa hè và giữ ấm khi mùa đông.

Equitone Linea CNC

Equitone Linea CNC

Equitone Linea CNC

2.850.000

Equitone Mineralis

Equitone Mineralis

Equitone Mineralis

1.850.000

Equitone Materia

Equitone Materia

Equitone Materia MA400

2.500.000

Equitone Materia

Equitone Materia MA200

2.500.000

Equitone Natura

Equitone Natura

Equitone Natura N281

2.400.000

Equitone Natura

Equitone Natura N163

2.400.000

Equitone Natura

Equitone Natura N074

2.400.000

Equitone Natura

Equitone Natura N073

4.300.000

Equitone Pictura

Equitone Pictura

Equitone Pictura PG-241

2.500.000

Equitone Pictura

Equitone Pictura PG-742

2.500.000

Equitone Pictura

Equitone Pictura PG-641

2.500.000

Equitone Pictura

Equitone Pictura PG-544

2.500.000

Equitone Pictura

Equitone Pictura PG-442

2.500.000

Equitone Tectiva

Equitone Tectiva

Equitone Tectiva TE20

2.300.000

Equitone Tectiva

Equitone Tectiva TE15

2.300.000

Equitone Tectiva

Equitone Tectiva TE10

2.300.000

Equitone Tectiva

Equitone Tectiva TE00

2.300.000

Equiton-logo

EQUITONE – vật liệu ốp ngoài hàng đầu được sản xuất tại Châu Âu từ những năm 1950. Thành phần chính là xi măng, các khoán chất và một hệ sợi cellulose có thể nhìn thấy được, đã tạo nên 1 loại vật liệu trang trí ốp ngoài vô cùng bền bỉ với thời gian, cứng cáp, đồng màu và rất nhẹ. Không đơn thuần là vật liệu ốp ngoài trang trí, EQUITONE giúp công trình của bạn chống nóng khi mùa hè và giữ ấm khi mùa đông.