Project info

  • Khách hàng: Lý Gia Nghĩa
  • Địa chỉ: 42A1 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP. HCM
  • Hạng mục: Thiết kế cải tạo trọn gói
  • Year: 2017