Project info

  • Khách hàng: Trịnh Quốc Mai Khôi
  • Địa chỉ: V3 20-3 Sunrise City, Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Year: