Project info

  • Khách hàng: Phạm Hy Bách
  • Địa chỉ: Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Year: 2016