Project info

  • Khách hàng: Phạm Cao Thanh
  • Địa chỉ: phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Year: 2017