Project info

  • Khách hàng: Phạm Anh Vũ
  • Địa chỉ: 157 Hoàng Đức Lương, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công trọn gói
  • Year: