Xem tất cả 160 kết quả

Hết hàng

Bóng LED Philips

17341 10W 800lm

Hết hàng

Bóng LED Philips

17342 20W 1500lm

Hết hàng
Hết hàng

Ballat điện tử

BTA 18W TLD

81.200
Hết hàng

Ballat điện tử

BTA 36W

81.200
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng

Bóng LED Philips

BY118P LED16/PSU

Hết hàng

Bóng LED Philips

BY118P LED21/PSU

Hết hàng
Hết hàng

Bóng LED Philips

BY118Z Pipe L100

Hết hàng

Bóng LED Philips

BY118Z Pipe L300

Hết hàng

Bóng LED Philips

BY118Z Pipe L600

Hết hàng
Hết hàng

Bóng LED Philips

BY158P LED33/PSU

Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng

Bóng LED Philips

DN027B D125 2000lm

Hết hàng
Hết hàng

Ballat điện tử

EB Ci TL5 14-28W

158.000
Hết hàng

Ballat điện tử

EB-C 18W 220-240V

118.400
Hết hàng

Ballat điện tử

EB-C 36W 220-240V

159.100
Hết hàng

Ballat điện tử

EB-C Ci TLD 18W/36W

158.000
Hết hàng

Ballat điện tử

EB-C EB 18W 220-230V

80.400
Hết hàng

Ballat điện tử

EB-C EP 18W 220-240V

80.400
Hết hàng

Ballat điện tử

EB-C TL5 1x14W/1x28W

138.800
Hết hàng

Bóng cao áp Metal Halide

EB-C TL5 2x14W/2x28W

182.800
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng

Bóng Compact

Essential 8W

Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng

Bóng Compact

Genie 11W

Hết hàng

Bóng Compact

Genie 14W

Hết hàng

Bóng Compact

Genie 5W

Bóng Compact

Helix 42W

Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng

Ballat điện tử

Mercury/Metal Halide 1000W

1.845.000
Hết hàng

Ballat điện tử

Mercury/Metal Halide 250W L200

541.600
Hết hàng
380.800
Hết hàng

Ballat điện tử

Mercury/Metal Halide 400W L200

651.700
Hết hàng
423.100
Hết hàng

Ballat điện tử

Mercury/Metal Halide 80W L200

267.400

Bóng cao áp Metal Halide

Metal Halide MH E27 100W

375.000

Bóng cao áp Metal Halide

Metal Halide MH E27 150W

379.000

Bóng cao áp Metal Halide

Metal Halide MH E27 70W

372.000

Bóng cao áp Metal Halide

Metal Halide MH E40 175W

347.000
Hết hàng

Bóng cao áp Metal Halide

Metal Halide MH E40 250W

360.100

Bóng cao áp Metal Halide

MH E40 852 1CT 1000W

1.042.700
Hết hàng

Bóng cao áp Metal Halide

MHN-TD 150W 730 RX7S 14200lm

309.000
Hết hàng

Bóng cao áp Metal Halide

MHN-TD 250W 842 FC2 20000lm

1.254.000
Hết hàng

Bóng cao áp Metal Halide

MHN-TD 700W 852 1CT 6000lm

271.000
Hết hàng

Bóng cao áp Metal Halide

MHN-TD 70W 730RX7S 6000lm

300.000
Hết hàng

Bóng cao áp Metal Halide

MHN-TD 70W 842RX7S 6000lm

303.000
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng

Ballat điện tử

Sodium BSN 70W L300

287.700
Hết hàng

Bóng cao áp Sodium

SON 100W E40 14500lm

Hết hàng

Bóng cao áp Sodium

SON 150W E40 14500lm

Hết hàng

Bóng cao áp Sodium

SON 250W E40 27000lm

Hết hàng
Hết hàng

Bóng cao áp Sodium

SON 50W-70W E27 14500lm

Hết hàng

Bóng cao áp Sodium

SON-T 150W E40 15000lm

Hết hàng

Bóng cao áp Sodium

SON-T 250W E40 28000lm

Hết hàng

Bóng tuýp huỳnh quang

T8 siêu sáng 1200ml

Hết hàng

Bóng tuýp huỳnh quang

T8 siêu sáng 600ml

Hết hàng

Bóng tuýp huỳnh quang

T8 tiêu chuẩn 1200ml

Hết hàng

Bóng tuýp huỳnh quang

T8 tiêu chuẩn 600mm

Hết hàng

Bóng Compact

Tornado 15W

Hết hàng

Bóng Compact

Tornado 20W

Hết hàng

Bóng Compact

Tornado 25W