fbpx

Acacia Pubrics (VN)

Cty TNHH Acacia Pubrics (VN)

Địa chỉ: số 54/1, đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 938002641

Đại diện: Anh Tú

Email: camtu.dang@acaciafabrics.com

Website:

Facebook:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *